دوستان گرامی امیدوارمکه حالتون همیشه خوب باشه و از اموزشهایی که براتون میگذارم راضی یوده باشید.کلمات رزرو شده (reserved keywords) در جاوا اسکریپت همانطورکه میدانید برخی از شناسه ها (identifier) کلمات رزرو یا ذخیره شده (reserved words) هستند که نمی توان آن ها را به عنوان اسم متغیر یا تابع مورد به کار برد.

استاندارد های جاوا اسکریپت

کلیه ی مرورگر های نوین از ECMAScript 3 پشتیبانی می کنند (ES3، ویرایش سوم زبان جاوا اسکریپت از سال ۱۹۹۹ می باشد).

ECMAScript 4 (ES4) هیچ گاه کاملا پذیرفته نشده و پیاده سازی نشد.

ECMAScript 5 که در سال ۲۰۰۹ عرضه گردید در واقع جدیدترین نسخه ی ارائه داده شده زبان جاوا اسکریپت است.

با گذشت زمان، شاهد پشتیبانی کامل تمامی مرورگرها از ES5 هستیم.

کلمات رزرو شده ی جاوا اسکریپت

همان طور که پیش تر ذکر شد، نمی توان از کلمات کلیدی (reserved keywords) به عنوان اسم متغیر ها، label ها، توابع استفاده کرد.

abstract

arguments

boolean

break

byte

case

catch

char

class*

const

continue

debugger

default

delete

do

double

else

enum*

eval

export*

extends*

false

final

finally

float

for

function

goto

if

implements

import*

in

instanceof

int

interface

let

long

native

new

null

package

private

protected

public

return

short

static

super*

switch

synchronized

this

throw

throws

transient

true

try

typeof

var

void

volatile

while

with

yield

کلماتی که با علامت * نشانه گذاری شده اند، برای اولین بار در ویرایش ۵ جاوا اسکریپت ارائه گردیده اند.

توابع، اشیا، خواص جاوا اسکریپت

همچنین باید از استفاده از اسم اشیا، خاصیت ها و متدهای توکار جاوا اسکریپت اجتناب کنید.

Array

Date

eval

function

hasOwnProperty

Infinity

isFinite

isNaN

isPrototypeOf

length

Math

NaN

name

Number

Object

prototype

String

toString

undefined

valueOf

کلمات رزرو شده ی جاوا (Java reserved keywords)

باید از به کاربردن برخی از اشیا و خواص Java به عنوان شناسه های جاوا اسکریپت (JavaScript Identifier) خودداری کنید.

getClass

java

JavaArray

javaClass

JavaObject

JavaPackage

می توان جاوا اسکریپت را خارج از HTML (در اپلیکیشن های دیگر به عنوان زبان برنامه نویسی) مورد استفاده قرار داد.

(در HTML) باید از بکاربردن اسم اشیا و خواص Windows و HTML خودداری کنید.

alert

all

anchor

anchors

area

assign

blur

button

checkbox

clearInterval

clearTimeout

clientInformation

close

closed

confirm

constructor

crypto

decodeURI

decodeURIComponent

defaultStatus

document

element

elements

embed

embeds

encodeURI

encodeURIComponent

escape

event

fileUpload

focus

form

forms

frame

innerHeight

innerWidth

layer

layers

link

location

mimeTypes

navigate

navigator

frames

frameRate

hidden

history

image

images

offscreenBuffering

open

opener

option

outerHeight

outerWidth

packages

pageXOffset

pageYOffset

parent

parseFloat

parseInt

password

pkcs11

plugin

prompt

propertyIsEnum

radio

reset

screenX

screenY

scroll

secure

select

self

setInterval

setTimeout

status

submit

taint

text

textarea

top

unescape

untaint

window

مدیریت کننده های رخداد های (event handler) HTML

همچنین نباید از اسم event handler های HTML برای اسم متغیر و تابع استفاده کرد.

مثال:

onblur

onclick

onerror

onfocus

onkeydown

onkeypress

onkeyup

onmouseover

onload

onmouseup

onmousedown

onsubmit

کلید واژه های غیر استاندارد جاوا اسکریپت

علاوه بر reserved word ها، تعدادی هم کلید واژهای غیر استاندارد هستند که در برخی پیاده سازی های جاوا اسکریپت بکار می روند.

به عنوان مثال می توان به استفاده از کلید واژه ی const برای تعریف متغیر، اشاره کرد. برخی از موتورهای جاوا اسکریپت کلید واژه ی const را به عنوان synonym ای (کلیدواژه ای جایگزین ویژه ی تعریف متغیر) برای var درنظر می گیرند. برخی دیگر از موتورهای جاوا اسکریپت کلید واژه ی مزبور را به عنوان تعریف متغیر های فقط خواندی و ثابت درنظر می گیرند.

Const در واقع افزونه ای برای جاوا اسکریپت می باشد. این کلید واژه توسط موتور جاوا اسکریپت در مرورگرهای Firefox و Chrome پشتیبانی می شود. با این وجود کلمه ی کلیدی مزبور بخشی از استاندارد های خود جاوا اسکریپت محسوب نمی شود.

توصیه می کنیم از آن استفاده نکنید.

۱