این کدی رو که گذاشتم به صورت یک عکس فیلم رو نشون میده یعنی دکمه ی play و stop نداره.

<IMG DYNSRC=”http://www.test.com/ali/ali.3gp” HEIGHT=”250″ WIDTH=”320″>