کدنویسی css خارجی

با استفاده از css خارجی میتوانید سبکهای مختلفی را طراحی کرده و در تمامی صفحات از آن سبکها استفاده کنید. برای ساخت یک فایل css نیاز به هیچ نرم افزار ویژه‌ای نیست. کدهای css موردنظر را در یک صفحه notepad وارد کرده و با نامی مانند style.css ذخیره کنید. البته اگر از dreamweaver استفاده کنید کارتان ساده تر است. حالا برای اعمال کدها در هر صفحه تنها در بخش head صفحه به این فایل css خارجی لینک دهید. به ابتدای بحث طراحی سایت بر می گردیم. فرض کنید مجموعه فایلهای سایت ما به صورت زیر است.

img

فرض کنید فایل css خارجی ما با نام style.css در پوشه css ذخیره شده است. برای لینک به این فایل در بخش head هر صفحه دستور زیر را وارد کنید:

link