برای کار با پایگاه داده در کلدفیوژن، ابتدا باید برای آن پایگاه داده یک Datasource تعریف کنید. مثلا، برای ایجاد یک Datasource برای یک پایگاه داده Microsoft Access به روش زیر عمل می کنیم :

اگر در ویندوز ۹۸ هستید، به Control Panel -> Data Sources (ODBC) بروید.

اگر در ویندوز ۲۰۰۰ یا ویندوز XP هستید، به Control Panel -> Administrative Tools -> Data Sources(ODBC) بروید.

به System DSN بروید.

Add … را کلیک کنید.

در پنجره باز شده، “Microsoft Access Driver” را انتخاب کنید و روی Finish کلیک کنید.

در پنجره باز شده برای Datasource خود یک نام انتخاب کنید.

روی Select … کلیک کنید و فایل Access مورد نظر را انتخاب کنید.

به Start -> Programs -> Macromedia Coldfusion MX -> Administrator بروید.

کلمه عبور را وارد کنید.

از قسمت سمت چپ صفحه Data Sources را انتخاب کنید.

در Data Source Name نام Datasource خود را بنویسید.

از Driver ، گزینه ی JDBC-ODBC Bridge را انتخاب کنید و روی Add کلیک کنید.

در صفحه ای که ظاهر می شود، از لیست ODBC DSN، نام Datasource ی را که درControl Panel   ایجاد کرده بودید را انتخاب کنید.

روی Submit کلیک مکنید.