سیستم پرداخت تلفن همراه وب شامل کارت اعتباری پرداخت ، به مصرف کننده اجازه می دهد تا در جریان پرداخت ، جزئیات کارت خود را برای خرید وارد نماید و این فرآیند آشناست اما هر ورودی از جزئیات بیشتر در تلفن همراه به منظور کاهش میزان موفقیت ( تبدیل ) پرداخت شناخته شده است . به این منظور مشتری می خواهد تا آنجا که ممکن است اطلاعات کمتری را وارد نماید و فرآیند پرداخت با سرعت بالاتری را انجام گیرد .
علاوه بر این ، اگر فروشنده پرداخت به صورت خودکار و ایمن بتواند شناسایی مشتریان و سپس جزئیات اطلاعات کارت را انجام دهد ، می تواند برای خرید های آینده این فرآیند را به سادگی تبدیل به تک کلیک برای خرید نماید .