درمورد مشاهده Dependencyهای یک Stored Procedure امروز کمی براتون آموزش میدم با ماهمراه بمانید.این مقاله چگونگی مشاهده Dependencyهای یک Stored Procedure را با استفاده از Explorer در SQL Server Management Studio توضیح می دهد.

قبل از اینکه یک stored procedure را اصلاح (modify)، تغییر نام (rename)، یا حذف (delete) کنید، مهم است بدانید که کدام objectها وابسته به stored procedure هستند. مثلاً، اگر objectهای مستقل برای انعکاس تغییراتی که روی stored procedure ایجاد شده، update نشده باشند، تغییر نام یا definition یک stored procedure، ممکن است به fail شدن objectهای مستقل منجر شود.
مشاهده Dependencyهای یک Stored Procedure

در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.
Databases را بسط دهید، Databaseهایی را بسط دهید که stored procedure متعلق به آنها است، و سپس Programmability را بسط دهید.
Stored Procedures را بسط دهید، روی procedure راست کلیک کنید، و سپس View Dependencies را کلیک کنید.
لیست objectهایی را که وابسته به Stored Procedures هستند، مشاهده کنید.
لیست objectهایی را که Stored Procedures به آنها وابسته است نیز مشاهده کنید.
OK را کلیک کنید.