ابتدا بر روی My Domain کلیک کنید و سپس بر روی آیتم Advanced Website Options و پس از ان بر روی MIME Typest لیستی از MIME Type های فعال دیده می شود. چنانچه تمایل دارید هر کدام از آنها غیر فعال شود تیک زده و Delete نمایید و چنانچه MIME type مورد نظرتان در لیست موجود نمی باشد بر روی Add کلیک نمایید و آن را ایجاد نمایید.