از طریق کنترل پنل WHM به ادمین سرور دسترسی پیدا کنید و به راحتی اکانت ها را ساسپند یا به مجدد فعال کنید . در این جا مراحل ساسپند کردن اکانت توسط WHM را دنبال میکنیم :

مرحله یک : لاگین به WHM

مرحله دو : بروید به :

Home >> Account Functions >> Manage Account Suspension

suspend1

suspend1

از آن جا شما می توانید اکانت را انتخاب کنید و به راحتی آن را ساسپند کنید ؛ یک گزینه برای اضاف کردن نکته یا یاد داشتی برای دلیل ساسپند شدن است و همچنین اگر شما بخواهید از آن ساسپند شدن اکانت توسط سطح دسترسی ریسلری جلو گیری کنید می توانید تیک پایین عکس را هم بزنید .

هم چنین با استفاده از مراحل بالا میتوانید اکانت را آن ساسپند کنید .