در پایتون اگر نوع متغییری را ندونیم با استفاده از این دستور میتونیم نوع اون رو بفهمیم:
کد:

nhj