( یک ایمیل را مسدود کنم) تا نتواند به من ایمیلی ارسال کند یا آن به پوشه اسپم منتقل شود؟

پس از ورود به دایرکت ادمین روی گزینه SPAM Filters کلیک کنید.

Block a specific e-mail address : می توانید یک ایمیل را مسدود یا block کنید.

Block mail from an entire domain : می توانید ایمیل های یک دامنه را مسدود کنید.

Block all e-mail containing the word : می توانید یک کلمه را مسدود کنید.

Block all e-mail larger than : می توانید ایمیل های بزرگتر از یک حجمی را مسدود کنید. در این قسمت حجم را به کیلوبایت “kb” وارد کنید.

Enable adult filter: (blocks out common adult phrases, words, and addresses) : در قسمتی که این قسمت فعال شود کلمات انگلیسی کلمات ناشایست مسدود خواهد شد.

Action for filter matches : در صورتی که این قسمت روی drop باشد ایمیل مسدود شده توسط هر کدام از تنظیمات بالا حذف و در صورتی که روی Send to spambox باشد ایمیل به پوشه اسپم منتقل می شود.

توجه : در صورتی که از روش سوم ( روش مسدود کردن کلمه مورد نظر) استفاده می کنید تمام کلمات مرتبط با آن مسدود خواهد شد مثال : در صورتی که کلمه “put” را وارد کرده اید کلمه computer هم مسدود خواهد شد. در صورت عدم تمایل می توانید کلمه put را با فاصله وارد کنید مانند : ” put ”