برای بررسی آزمایشی میکروتیک میتوانید Router OS را از وب سایت میکروتیک به نشانی www.mikrotik.com دریافت نمایید.
نرم افزار Router OS را بر روی ماشین مجازی نظیر Vmware یا Virtuall Box نصب نمایید.
در صورتی که لایسنس را از شرکت میکروتیک خریداری نکنید ، این نرم افزار تنها تا مدت ۲۴ ساعت کار ، پاسخگوی شما خواهد بود.
همچنین میتوانید Router OS را بر روی یک سیستم نظیر PC معمولی نیز نصب کنید ، هر چند ممکن است در نصب آن در برخی موارد برای نصب بر روی Sata HDD یا برخی NIC ها دچار مشکل شوید.
نصب Router OS بر روی Vmware با نصب آن بر روی PC ، هیچ تفاوتی ندارد.