چگونه موضوع ایمیل را طوری انتخاب کنیم تا ایمیل باز شود؟

۱. جمله سوالی
فرض کنید برای اعضای سایتتان فرد مطرحی هستید و در subject ایمیلتان از چنین سوالی استفاده کنید: «آیا حاضرید به من کمک کنید؟» نرخ باز شدن ایمیل افزایش پیدا می کند. ایمیل هایی که موضوعش مخاطب را زیر سوال می برد بسیار بیشتر باز می شود. چند مثال:
– هنوز فیلم رایگان مرا ندیدید؟
– چرا این کار را کردید؟
– آیا فکر نمی کنید دارد دیر می شود؟

۲ .اعداد خاص
اگر در موضوع ایمیل از اعداد خاص استفاده شود نرخ باز شدن ایمیل ها افزایش پیدا می کند. مثلا مدت زمان فیلمی که به صورت ایمیل برای تبلیغات فرستاده شده را در موضوع ایمیل بنویسید. شاید مهم ترین عامل باز شدن ایمیل کنجکاوی افراد باشد. به کارگیری اعداد خاص کنجکاوی مخاطبان را بیشتر می کند.
– دانلود فیلم ۱۰:۵۹ دقیقه ای
– فقط تا ساعت ۱۴:۱۳ فرصت دارید
– اشتباه صبحگاهی مدیران ۳

۳ . درصد
درصد نیز اگر عدد خاصی باشد باعث باز شدن بیشتر ایمیل ها می شود. چند مثال:
اشتباه بزرگی که ۸۹ درصد فروشندگان انجام می دهند
شما جزو ۴ درصد برتر مدیران هستید، زیرا …

۴. فیلم (ویدیو)
استفاده از کلمه فیلم یا ویدیو در موضوع ایمیل نرخ باز شدن ایمیل را بالا می برد. طی تحقیقاتی در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که زمانی که در ایمیل نام فیلم یا ویدئو با واژه رایگان همراه می شود نرخ باز شدن کاهش پیدا می کند، زیرا افراد احساس می کنند که موضوع بی ارزشی است. البته این موضوع در مورد افرادی است که شما را به خوبی نمی شناسند، نه در مورد مشتریان و اعضای وفادار سایت.

۵ . نام شخصی فرد

استفاده از نام دریافت کننده ایمیل در موضوع ایمیل تقریبا امکان باز شدن ایمیل را تضمین می کند!

۶ . ارتباط با اتفاقات و رویدادها

یک روز صبح به محل کار آمدم و می خواستم برای اعضا ایمیل بفرستم. از پنجره روبرو دیدم برف شروع به باریدن گرفت. باریدن برف در تهران به یک پدیده تبدیل شده است. خوشحالی بارش برف باعث شد تصمیم بگیرم موضوع ایمیل را به مربوط به فروش یک محصول آموزشی بود عوض کنم و به این جمله تغییر بدهم: روز برفی. در اولین جمله متن ایمیل هم نوشته بود: بالاخره در تهران برف بارید و در این روز زیبای برفی می توانید آموزش … را تهیه کنید و به یادگیری بپردازید. این ایمیل یکی از بهترین ایمیل ها از نظر باز شدن شد.
فرض کنید زمان بازی های جام جهانی است و کار ما هم هیچ ربطی به جام جهانی ندارد. کافی است در موضوع ایمیل به نحوی به جام جهانی اشاره کنیم. ما همین روش در را در سایت مدیر سبز آزمایش کردیم و نتیجه آن بالاترین نرخ باز شدن ایمیل در سال بود. موضوع ایمیل این طور بود: رایگان به مناسبت بازی ایران و آرژانتین!

۷ . قرض اعتبار
یکی از روش های بسیار رایج در تبلیغات قرض اعتبار نام دارد. فرض کنید خودمان و برندمان در حدی معروف نیستیم که مخاطبان با دیدن ایمیل ما ذوق زده شوند و بخواهند ببیند چه برایشان فرستاده ایم. در این حالت می توانیم از روش قرض اعتبار استفاده کنیم. در این روش ابتدا تحقیق می کنیم تا دریابیم بازار هدف ما یا مخاطبان ما به چه کسانی یا برندهایی علاقه فراوان دارند و مطالب مربوط به آن ها را پیگیری می کنند. سپس در موضوع ایمیل به این افراد یا برندها می پردازیم