برای ساختن Sub Domain ابتدا روی My Domains کلیک کنید سپس برروی دامنه مورد نظر وپس از آن  بر روی آیتم Sub Domain کلیک کنید،لیست Sub Domain های موجود نمایش داده می شود. با کلیک بر روی Add می توانید Sub Domain جدید ایجاد نمایید.به صورت پیش فرض نشانی فیزیکی که برای قرار دادن فایل های Sub Domain ساخته شده به صورتی است که در ریشه فضای وب سایت شما یک پوشه با نام Sub Domains ساخته شده و داخل آن پوشه دیگری همنام با Sub Domain شما ایجاد می گردد. برای قرار دادن فایل ها داخل Sub Domain  مورد نظر باید از این نشانی استفاده نمایید ویا  برای تغییر مسیر آن بر روی Advanced Website Option و بعد از آن روی آیتم Sub Domain Paths و سپس Sub Domain موردنظرکلیک کرده و مسیر مورد نظر را از داخل پوشه های موجود در فضای وب سایتتان انتخاب کنید.