برای تهیه backup  ابتدا روی My Domains کلیک کنید سپس بر روی دامنه مورد نظر کلیک کنید و در نهایت بر روی Website Backup کلیک کنید. لیست تمامی فایل های پشتیبانی که از سایت تهیه شده نمایش داده می شود و با کلیک بر روی Add  می توانید یک نسخه جدید از فایل های موجود بر روی فضای وب سایت به عنوان پشتیبان با پسوند zip به صورت فشرده تهیه فرمایید. در فرم ایجاد یک نسخه جدید ابتدا نام مناسبی برای نسخه پشتیبان وارد نمایید، در صورت تمایل می توانید فقط از بخشی از اطلاعات موجود در فضا نسخه پشتیبان تهیه کنید.

در صورتی که مشکلی برای فایل های داخل وب سایت به وجود آید به راحتی با استفاده از همین بخش می توانید فایل های موجود در نسخه پشتیبان را جایگزین فایل های موجود سایت نمایید. بدین صورت که با ورود به بخش Website Backup  در مقابل نسخه پشتیبان مورد نظر گزینه Restore Backup  را کلیک نمایید تا فایل های پشتیبان جایگزین فایل های موجود گردند.