برای ایجاد Cronjobs ابتدا وارد سی پنل شده و سپس از از تب advanced گزینه Cron Jobs را انتخاب نمایید.