ابتدا بر روی My Domain کلیک کنید و سپس بر روی Advanced Website Options و پس از آن بر روی Website Settings کلیک کنید. بر روی Web Forwarding کلیک کرده و برای فعال کردن، گزینه Enabled Web Forwarding  را تیک نموده و در قسمتURL ،Web Forwarding URL وب سایت و وبلاگ  مقصد را وارد نمایید و بعد از آن Save نمایید.