:: چند نکته درباره طراحی وب سایت های اینترنتى
بیش از ۳۰۰ میلیون وب سایت اینترنتی وجود دارد و هر ثانیه چهار وب سایت به این مجموعه‌ اطلاعاتی اعجاب انگیز افزوده می‌شود. هرچند همگان از همه این وب سایتها بازدید می کنند، برخی از آنها ویژگیهایی دارد که بازدیدکنندگان هر از گاهی را به کاربران همیشگی تبدیل می کند. اگر در فکر طراحی وب سایت اینترنتی هستید و می‌خواهید سهمی از صد چهل میلیون کاربر اینترنتی را به سوی وب سایت خود سوق دهید، این مقاله‌ کوتاه را بخوانید و توصیه‌های آن را به کار گیرید.