این مشکل ممکن ات به چند طریق اتفاق بیفتد و پس از بررسی آنها می توانید فایل و پوشه را حذف نمایید

۱٫سطح دسترسی فایل را به ۷۷۷ تغییر دهید.

۲٫در صورتی که نمی توانید پوشه را پاک کنید وارد پوشه شده و سطح دسترسی فایلها را به ۷۷۷ تغییر سپس پوشه را حذف نمایید.

۳٫ ممکن است یک فایل مخفی با سطح دسترسی محدود در پوشه وجود داشته باشد حتما محتویات پوشه را بررسی نمایید.

۷٫چگونه چند فایل را در سی پنل انتخاب کنم؟

در صورتی که می خواهید چند فایل خاص را در نظر دارید و می خواهید آنها را حذف و کپی و… کنید می توانید با نگه داشتن Ctrl و کلیک برروی فایل و پوشه آنها را انتخاب نمایید.