لوگو، نماد تجارت، و ابزاری برای یادآوری شما در ذهن مشتریان می باشد. با دیدن لوگو، مردم بیاد کالاها یا خدمات شما خواهند افتاد.
لوگو، معرف شما می باشد و شناسایی شما را در بین مصرف کنندگان بالاتر خواهد برد.
طراحی لوگو و داشتن آن، نشان دهنده حرفه ای بودن شماست و درصد اطمینان را در بین مشتریان افزایش می دهد.