قبل از اینکه به سراغ پیکربندی serial interface برویم باید مقداری اطلاعات در این زمینه داشته باشید
اگر بخواهیم دو روتر را که مجاور هم هستند به هم متصل کنیم باید از cross over cable استفاده کنیم . این کابل از دو پورت serail( سریال ) تشکیل شده است که در ظاهر شبیه به هم هستند اما دو اسم مختلف دارند و باید تنظیمات خاص خود را در روتری که به آن متصل هستند انجام دهیم.اسم آنها به قرار زیر میباشد
کابل سریال روتر

DTE(Data Communication Equipment)
DCE(Data Terminal Equipment)

برای پیکربندی DCE interface از فرمان clock rate استفاده میکنیم
clock rate سرعت را بر حسب بیت بر ثانیه تعیین میکند
با توجه به سرعت اتصال میتوانیم سرعتهای زیر را قرار دهیم

۵۶۰۰۰
۶۴۰۰۰
۷۲۰۰۰
۱۲۵۰۰۰

Router>en
Router#config t
Router(config-if)#clock rate 64000

توجه داشته باشید بوسیله help میتوانید تمامی clock rate را ببنید

Router(config-if)#clock rate ?

برای مشاهده اینکه کدام DCE است و کدام DTE از فر مان زیر استفاده میکنیم البته توجه داشته باشید که بر روی کابل هم مشخص شده است

Router>en
Router#show controllers s0
or
Router#sh controllers s 0

DTE پهنای باند را مشخص میکند و بصورت پیشفرض تعیین شده است و نیازی به پیکربندی ندارد