پیکربندی: سوق دادن دروپال ۸ به CMI
در دروپال ۸ تنظیمات به CMI (link is external) منتقل خواهد شد و ID های یکتا (UUID) به محتوا اختصاص داده خواهند شد این کار اجازه میدهد که شما محتوا را بدون نیاز به تنظیمات مجدد فیلدها و انواع داده بین سرورهای مختلف انتقال بدهید. هر محتوا با UUID خود شناخته خواهد شد.
این قابلیت در واقع یکی از آسان سازی های دروپال هست چیزی که پشت پرده اتفاق می افتد اما از نقطه نظر قابلیت گسترش، یک ویژگی خیلی خوب محسوب میشود و هنگام انتقال داده ها و محتوا خیلی کار را ساده میکند.