در این قسمت می خواهیم درباره ی پیمایش درخت node صحبت کنیم. مثلا اگر بخواهیم مقدار تمام node های متنی که در node های المنت با نام titile در فایل xml قرار دارند را در خروجی نمایش دهیم باید از یک حلقه استفاده  کنیم تا از اول تا اخر فایل xml را پیمایش کرده و انچه می خواهیم نمایش دهد
مثال

برنامه زیربه طور نمادین رشته ای شامل تگ book به همراه تگ های فرزندش را در متغیری به نام text قرار می دهد
با تابع loadxml اشاره گری به نام xmldoc را به  رشته درون text اشاره می دهیم
یعنی دستور :

xmlDoc=loadXMLString(text);

سپس توسط دستور زیر اشاره گری به  تمام تگ های ان رشته را در ارایه ای به نام x قرار می دهیم

x=xmlDoc.documentElement.childNodes;

<html>
<head>
<script src=”loadxmlstring.js”></script>
</head>
<body>
<script>
text=”<book>”;
text=text+”<title>Everyday Italian</title>”;
text=text+”<author>Giada De Laurentiis</author>”;
text=text+”<year>2005</year>”;
text=text+”</book>”;

xmlDoc=loadXMLString(text);

// documentElement always represents the root node
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i<x.length;i++)
{
document.write(x[i].nodeName);
document.write(“: “);
document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue);
document.write(“
“);
}
</script>
</body>
</html>

 خروجی برنامه بالا :

title: Everyday Italian
author: Giada De Laurentiis
year: 2005