بررسی و پیاده سازی روال Port mirroring در سوئیچ های Cisco بوده و اتصال آن به نرم افزارهای مانیتورینگ می باشد . ویژگی اخیر (SPAN (Switched Port Analyzer در سوئیچ های سیسکو که از آن به عنوان Port mirroring یاد می شود ترافیک درون سوئیچ را جهت آنالیز انتخاب می کند . تحلیل کننده این ترافیک می تواند یک دستگاه Switch Probe و یا یک دستگاه نظارت از راه دور باشد) RMON Probe . پیش از این، SPAN یکی از ویژگی های نسبتا اساسی در سوئیچ سیسکو کاتالیست سری بود. با این حال، آخرین نسخه از OS کاتالیست (CatOS) معرفی پیشرفت های بزرگ و بسیاری از امکانات جدید که در حال حاضر در دسترس برای کاربر می باشد .

2940

aa