پشتیبانی از PHP و MySQL:

هر دونوع هاست از این دو مورد پشتیبانی میکند ولی پیشنهاد ما این است که برای این منظور از هاست لینوکس استفاده کنید