پروتکل هایی که توسط NAS ها استفاده می شود:

FTPS
FTP
UPnP
Apple Filing Protocol – AFP
rsync
Andrew File System – AFS