پایه‌ای‌ ترین پوسته‌:

پایه‌ای‌ ترین پوسته‌ها در سیستم‌های لینوکسی وجود دارند و ارتباط میان کاربر و هسته سیستم‌عامل را برقرار می‌کنند. این پوسته‌ها مبتنی بر متن ‌(Text Based)‌ هستند یعنی باید فرامین را از طریق صفحه کلید به آنها وارد کنید. ‌ ‌
بش ‌(Bash)‌ به‌طور قطع رایج‌ترین پوسته سیستم‌های لینوکسی است و عموما به‌عنوان پوسته پیش‌فرض روی اکثر توزیع‌ها نصب می‌شود. می‌توان بش را از بنیاد نرم‌افزارهای آزاد تهیه کرد. اما اگر از توزیع‌های پرطرفدار لینوکسی استفاده می‌کنید، همه‌شان از بش استفاده می‌کنند. ‌ ‌
پوسته‌های دیگری هم برای سیستم عامل لینوکسی وجود دارند، از میان آن‌ها می‌توان به ‌ sh‌(پوسته بورن)،‌CSH‌،(پوسته سی)،‌ KSH‌(پوستهکورن) و TCSH‌(پوسته سی تنکس) اشاره کرد. تمام این پوسته‌ها با وجود این که کارایی یکسانی دارند، اما در باطن سرویس‌های مختلفی به کاربر عرضه می‌کنند