multicasting دو ویژگی عمده دارد:

زمان بارشدن در سرویس دهنده کاهش پیدا می کند و پهنای باندی که وجود دارد می تواند برای تعداد بیشتری سرویس گیرنده استفاده شود.اکثر سرویس دهنده های اینترنت(ISP ها)multicasting را در شبکه شان بخاطر بحث های امنیتی پشتیبانی نمی کنند.بنابراین سرورهای سنتی از پروتکل UDP برای unicasting استفاده می کنند.unicasting یعنی اینکه سرویس دهنده از یک stream کپی برداری می کند و روی هر اتصال جداگانه به هر سرویس گیرنده می فرستد.اگر به هر دلیلی یک سرویس گیرنده، unicasting را نپذیرد، سرویس دهنده های UDP داده های stream را به سرویس گیرنده دیگری می فرستد.

حتی بدون multicast ، UDP مزایای بیشتری نسبت به سرورهای سنتی دارد.UDP یک پروتکل معتبر نیست.این پروتکل فرستادن هر بسته اطلاعاتی از سرویس  دهنده به سرویس گیرنده را تضمین نمی کند.ممکنه بعضی از stream های صوتی و تصویری کیفیت قابل توجه ای نداشته باشد.شبکه های بر مبنای UDP کوچکتر از TCP هستند، اما داده ها را سریعتر از پروتکلTCP انتقال می دهند.با بزرگتر شدن شبکه های UDPبسته ها ی اطلاعاتی بیشتری از بین می رود.

در مقابل، پروتکل TCP با از بین رفتن یک بسته اطلاعاتی، بسته اطلاعاتی دیگری به سرویس گیرنده می_ فرستد.برای اینکه فرستادن stream روی پروتکل TCP تضمین شود،باید پروتکل rtmp با کاهش پهنای باند مقدار داده های صوتی و تصویری را که به سرویس گیرنده می فرستد، کاهش دهد.در شبکه های متراکم بهتر است که از پروتکلTCP به جای UDP استفاده کنیم تا فرستادن هربسته اطلاعاتی از فرستنده به گیرنده تضمین شود.

rtmp انتقال داده های صوتی و تصویری و داده هایactionscript را از سرویس گیرنده به سرویس دهنده و از سرویس دهنده به سرویس گیرنده تضمین می کند. داده هایactionscript هرگز از بین نمی رود زیرا که اثر فاجعه آمیزی روی سرویس دهنده می گذارد.اگر داده های صوتی موجود در بافر به یک مقدار مشخصی برسد، داده های قبلی موجود در بافر از بین می رود.داده های ورودی جدید می تواند به سرویس گیرنده مورد نظر فرستاده شود.داده تصویری که به سرویس دهنده وارد می شود، نیز همینگونه است با این تفاوت که وقتی بافر به یک حد مشخصی می رسد، با ورود هر قاب به بافر، یک قاب از بافر از بین می رود.rtmp  داده های وارد شده به سرویس دهنده را طبقه بندی می کند.داده های صوتی بالاترین تقدم ، و پیامات متنی و داده های تصویری به ترتیب در تقدم های بعدی قرار دارند.

Read more: http://www.macromediax.com/learn/archive.asp?id=154#ixzz37EVvfZDa