ویژگی های پورت مقصد یا Destination Port در SPAN
تمامی SPAN ها و یا RSPAN ها می بایست دارای پورت مقصد باشند ( که همان پورت مانیتور کننده نامیده می شود ) که یک کپی از ترافیک منابع را دریافت میکند:

در SPAN پورت مقصد و پورت منبع می بایست در یک سوئیچ واقع شوند .
پورت مقصد می تواند هرگونه پورت اترنت فیزیکی باشد .
پورت مقصد در هر لحظه می تواند پاسخگوی یک SPAN session باشد و پورت مقصد در یک Span نمی تواند پورت مقصد در Span دیگر باشد .
پورت مقصد نمی تواند پورت منبع باشد
پورت مقصد نمی تواند EtherChannel group باشد .
نکته : در ویرایش های IOS ورژن ۱۲٫۲(۳۳)SXH و بعد از آن PortChannel interface می تواند به عنوان پورت مقصد منظور شود . و اینگونه پورتها از Port Aggregation Control Protocol (PAgP) یا Link Aggregation Control Protocol (LACP) پشتیبانی نمی کنند
نکته : یک پورت مقصد می تواند یک پورت فیزیکی باشد که خود عضوی از یک EtherChannel groupاست اگر گروه EtherChannel به عنوان یک منبع SPAN مشخص شده باشد می بایست پورت مقصد را تا زمانیکه گروه به عنوان منبع معرفی شده است از گروه حذف کرد .
نکته : پورت تنها ترافیک مورد انتخاب SPAN را ارسال میکنددر صورتیکه learning سوئیچ فعال باشد ترافیک فقط به آدرس موجود در جدول ارسال خواهد شد
نکته : در زمانیکه SPAN فعال است پورت مقصد در صورت اجرا نمودن پرتکل SPANNING TREE در سوئیچ در عملکرد پرتکل مذکور شرکت نخواهد داشت .