اگر شما می خواهید به طور جدی با xml  کارکنید بهتر است از یک ویرایشگر حرفه ای برای نوشتن دستورات استفاده نمائید
برای نوشتن برنامه های ساده ای با زبانهای html , css , xml می توانید از برنامه ویرایشگر بسیار ساده notepad استفاده کنید.
اما وقتی می خواهیم برنامه های حرفه ای تری با این زبانها بنویسیم کار کردن با notepad زیاد جالب نیست چون این برنامه ساده نمی تواند تشخیص دهد که ما داریم با زبان xml برنامه می نویسیم پس نمی تواند به ما راهنمائیهای لازم را بدهد
مثلا شما می توانید از dream weaver استفاده کنید

این برنامه های حرفه ای می توانند کمک های زیر را به شما بدهند :

  •  به طور خودکار تگ بسته تگ هایی را که باز کرده اید در برنامه اضافه می کنند
  •     شما را مجبور می کنند تا با یک ساختار درست برنامه بنویسید
  •     dtd های لازم یا همان اعلان نوع زبان برنامه نویسی را در ابتدای برنامه تان قرار می دهند
  •     دستورات xml را به صورت رنگی نشان می دهند