وب سرور شخصی

اگر شما می خواهید دیگران صفحات شما را ببینند باید آنها را publish کنید
برای publish کردن کارتان شما باید فایل هایتان را در یک وب سرور کپی کنید
رایانه خودتان اگر به یک شبکه متصل است می تواند بعنوان یک وب سرور عمل کند
اگر شما win98 را اجرا می کنید می توانید از PWS استفاده کنید
PWS در پوشه PWS در CD ویندوز است