وبگرد: تور آشنایی با بهترین محیط های کاری شرکت ها
خوشبختانه در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ به ساخت یک محیط کاری عالی از جنبه‌های مختلف اهمیت زیادی داده می‌شود. هر شرکتی معیارهای متفاوتی برای بهره‌وری دارد.

وبگرد

 اهداف کسب و کار و ویژگی‌های نیروی کار، در معیار انتخاب تأثیرگذار خواهند بود. به‌عنوان مثال، ببینید آیا معیار شما از بهره‌وری مطابق روش‌های سنتی و با توجه به هزینه یا بازدهی هر متر مربع از فضای شرکت تعریف می‌شود؟ یا اینکه موضوعاتی مانند ساعات نشستن یا ایستادن هر کارمند پشت میز، تعاملات هر کارمند با دیگر اعضای تیم و خوشحالی کارمندان را می‌خواهید به‌عنوان معیار اندازه‌گیری در نظر بگیرید؟

وبگرد

در برخی از شرکت‌ها به کارمندان نیز اجازه تغییر دادن محیط کار داده می‌شود تا هر شخصی با توجه به روحیات و نیاز‌های خود از محیط کار، آن را به دلخواه خود با وسایل مختلف تغییر دهد. به‌عنوان مثال، استفاده از پرده‌های کرکره‌ای به کارمندان اجازه می‌دهد که بتوانند در ساعات مختلف روز و با توجه به روحیه خود، نور اتاق را تنظیم کنند. همچنین میزهایی که قابلیت تنظیم دارند، از دیگر امکاناتی هستند که به کارمندان اجازه می‌دهند به‌صورت نشسته یا ایستاده کارهای خودشان را انجام دهند.

وبگرد

وب‌سایت officelovin با هدف معرفی محیط‌های کاری شرکت‌های مختلف – چه کوچک و چه بزرگ – قصد دارد محیط‌های مختلف کاری را به افراد و مدیران شرکت‌های دیگر نشان دهد. برای استفاده از این وب‌سایت نیازی به زبان انگلیسی قوی ندارید و با توجه به نام شرکت و عکس‌هایی که از محیط‌های کاری آن‌ تهیه شده است، می‌توانید محیط‌های مختلف را مشاهده کنید و حتی از آن‌ها الگو بگیرید.