در این مطلب از سری مطالب بازاریابی اینترنتی به مبحث ،یکپارچه کردن موتورهای جستجو و بازاریابی اینترنتی می پردازم.در زیر نکاتی درباره ی این موضوع بیان می کنم که شاید بتواند در موفقیت بازرایابی اینترنتی شما موثر باشد.

حال به موارد زیر توجه نمایید:

  • بهینه سازی موضوعات ایمیل

شما می بایست ایمیل های خود را بررسی نمایید و ببینید که کدام ایمیل ها بیشتر باز شده و بر روی آنها کلیک شده است و بعد به بررسی موضوعات آن بپردازید.پس بهتر است ک شما ،بهترین موضوعات را در ایمیل خود بهینه سازی نمایید و موضوعات برتر را اولویت بندی نمایید.

با استفاده از این موضوعات میتوانید موتورهای جستجو را بهینه سازی نمایید ،شما می توانید با استفاده از این بهینه سازی، در بازاریابی اینترنتی خود بیشتر از گذشته موفق تر باشید.

  • توجه به لندینگ پیج

موتورهای جستجو در بهینه سازی لندینگ پیج ها نقش مهمی دارند ،پس شما باید در بازاریابی اینترنتی به لندینگ پیج ها توجه نمایید زیرا می تواند در موفقیت بازاریابی  اینترنتی نقش مهمی داشته باشد.لازم است محتوی این صفحات را در موتورهای جستجو بهینه نمایید و برای آنها از URL فوق العاده ای استفاده کنید.

  • استفاده از لینک

بیشتر از لینک ها در ایمیل خود برای اشتراک گذاشتن، استفاده کنید ،زیرا ساختار لینک ها در بهینه سازی موتورهای جستجو ،در بازاریابی اینترنتی اهمیت بسیاری دارد،توجه داشته باشید در ارسال ایمیل به کاربران خود لازم است به جز محتوا از لینک های اجتماعی هم استفاده کنید.

  • انتخاب موضوع ایمیل

از  PCC برای ایجاد خطوط موضوعی خود استفاده کنید ،خطوط موضوعی ایمیلی که به مشتریان خود ارسال می کنید ،می تواند نقش بسیار مهمی در بازاریابی اینترنتی شما داشته باشه.پس در انتخاب موضوع ایمیل خود توجه داشته باشید و به جای انتخاب موضوعی ساده برای ایمیل خود ،می توانید چندین موضوع را در PCC قرار دهید و با این کار شما پنج خطوط موضوعی برای ایمیل خود دارید که می توانید یکی از بهترین های آن را انتخاب کنید.

از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم