هکینگ قانونی یا غیرقانونی

واژه هکینگ می‌تواند به شروع استفاده از اینترنت برگردد . هکرها کسانی بودند که تلاش می‌کردند تا با سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط برقرار کنند . بعضی از افراد هک قانونمند را به عنوان یک واژه ضد و نقیض در نظر گرفته اند (یعنی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی) ، این افراد هکرهای قانونمند را طوری می‌دیدند که گویی آنها را مجرم با صداقت می‌دانند . هیچ چیز غیرقانونی و نادرست در مورد هکینگ وجود ندارد . چیزی که غیرقانونی هست نتیجه و دستاوردهایی است که ممکن است غیرقانونی باشد و آن هم به استفاده غیرقانونی از آن برمی‌گردد . بنابراین چیزی که هکینگ را قانونی یا غیرقانونی می‌کند به شرایطی برمی گردد که از هک استفاده می‌شود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که هک اخلاقی و قانونمند چگونه می‌تواند باشد؟ هک قانونمند به عنوان تست نفوذسنجی و وارد شدن به حریم کسی با داشتن مجوز است