هدف ویجت

کاربران می‌توانند از ویجت وب برای بالا بردن میزبانان مبتنی بر وب یا drop target استفاده کنند.Drop Targetها شامل شامل شبکه‌های اجتماعی، بلاگها، ویکیها یا صفحات شخصی باشند. به علاوه کاربران می‌توانند تجربیات صفحات شخصی شان یا تجربیات وب بازدید کنندگان را افزایش دهند. شرکت‌ها می‌توانند از ویجتهای وب برای بهتر کردن سایتهایشان با استفاده از محتویات صنفی و کاربردی از فراهم آورندگان دسته سوم استفاده کنند.