شما قبل از اینکه اقدام به نصب و راه اندازی یک Enterprise CA در محیط اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۳ یا ۲۰۱۲ کنید بایستی یک سری آماده سازی های اولیه و همچنین نیازمندی ها را پیشبینی و انجام دهید ، این آماده سازی ها به شرح زیر می باشد:

تعیین تعداد Forest های موجود در محیط :
تعیین تعداد Domain های موجود در محیط
تعیین عضویت گروه Local Administrators بر روی Member Server
تعیین نسخه Schema موجود در Domain