با سلام خدمت شمادوستان گرامی امیدوارم که خوب وسلامت باشید دراین بخش شما را با گرامر پایه و ابتدایی PHP آشنا می سازد که برای محکم کردن پی ریزی و فوندانسیون  PHP شما بسیار ضروری است.

خروج بهPHP

موتور تجزیه گرPHP  نیاز به راهی دارد که از آن روش بتواند کد PHP را از دیگر عناصر موجود در وب متمایز کند. از این کار به عنوان  escaping to PHP یاد می شود. چهار روش برای انجام این وجود دارد.

PHP TAGهای استاندارد

موثرترین و معمول ترین شیوه  تگPHP  این است.

<?php…?>

اگر شما از این استایل یا شیوه استفاده کنید، مطمئن باشید که تگ های مورد استفاده ی شما به طور صحیح تفسیر می شود.

تگ های short_open (style-SGML)

تگ های short  یا  short-open این گونه هستند.

<?…?>

همان طوری که انتظار می رود سریعترین آپشن های هستند که شما می توانید  short-open  تگ های

انتخاب کنید. شما باید یکی از این دو کار را انجام دهید.

گزینه ی enable-short-tags-configuration  را هنگامی که  در حال ساختPHP  هستید، انتخاب کنید.

تنظیمات short-open-tags  را در فایل php.ini به حالت on درآورید.توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید xml را با php  تجزیه و parse  کنید این آپشن را باید غیر فعال کنید، زیرا از همین   syntax برای تگ های  xml استفاده می شود.

ASP-style tags

تگ های asp-style  تگ هایی را که توسط صفحات active server برای تعریف  code blockها استفاده می کند را شبیه سازی می کند.

‎<%…%>‎ ‎‎

برای استفاده از تگ های asp-style، شما باید گزینه ی configuration را درفایل php، ini انتخاب کنید.

HTML script tags

تگ های HTML  اسکریپت {SCRIPT} این شکل را خواهند.

<script language=”PHP”>…</script>

Commenting PHP Code

comment  بخشی از یک برنامه است که تنها برای خواننده ی انسان و پیش از نشان دادن نتایج برنامه {برای کاربر} نمایش داده می شود. دو فرمت کامنت دادن در   PHP وجود دارد.