نوشتن یک Event برای تعدادی کنترل و انجام کار مشابه بر روی انها

ممکنه توی فرمتون تعداد زیادی TextBox باشه و بخوایید هر بار که اون فوکوس میشه متن داخلش انتخاب بشه تا اگه کاربر بخواد اون رو عوض کنه نیازی به Del و BackSpace نداشته باشه (و یا اعمال دیگر )
میشه برای هر TextBox یه Event نوشت و اون کار رو انجام بدید
حالا اگه تعداد textBox ها زیاد باشه برای هر کنترل یک Event
میشه برای همه اونهایک Event نوشت تا اینکار رو برای همه اونها انجام بده :
اول باید همه TextBox هایی رو که می خوایید انتخاب کنین بعد یه Event براشون بزارین تا همشون از یه Event استفاده کنند بعد این کد رو داخل اون Event می گذارید

 

private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
TextBox txtbx = sender as TextBox;
txtbx.text.selectall();
}