برای دانلود نوار ابزار الکسا چند نمونه کاربردی آن ایجاد شده:

نوار ابزار با خبر خوان سایتهای فارسی:

ooi

نوار ابزار ساده با لینک Gmail و ایمیل یاهو:

wwe