چگونه فضای استفاده شده و پهنای باند مصرفی را در کنترل پنل ببینم؟

برای مشاهده فضای استفاده شده و پهنای باند مصرفی بعد از ورود به کنترل پنل بر روی لینک Site Summary / Statistics / Logs کلیک نمایید.

برای مشاهده فضای استفاده شده و پهنای باند در کنترل پنل روی “Statistics” کلیک کنید.

برای دیدن تغییرات و گزارشهای پنل به این قسمت مراجعه کنید.