نمایش درایوهای کامپیوتر «پارتیشن ها» در جاوا

در این بخش شما خواهید دید که چگونه می توان نام درایو های کامپیوتر خود را توسط یک برنامه جاوا لیست نمایید.مراحل انجام عمل فوق شرح زیر می‌باشد.

۱- ابتدا کتابخانه مورد نیاز این برنامه را در کلاس برنامه اضافه نمایید:

import java.io.File;

۲- سپس یک متغیر از نوع کلاس File با نام drives ایجاد نموده و با کمک متد listRoots از کلاس File ، لیست نام درایو های موجود در کامپیوتر خود را در متغیر drives قرار می دهیم.

File[] drives = File.listRoots();

۳- اکنون کافیست تا متغیر drives را در یک حلقه قرار داده و محتویات درون آن را در خروجی چاپ نمایید.

for (int i = 0; i < drives.length; i++) {
System.out.println(drives[i]);
}

نکته: برنامه فوق برای محیط ویندوز پیاده سازی شده است و ممکن است در سایر محیط ها مانند لینوکس و … بطور کامل و صحیح عمل ننماید.

در ادامه متن کامل این برنامه را مشاهد می نمایید.

iiy