نقش Process Engineer در RUP
RUP برای انواع پروژه‌های نرم‌افزاری در دامنه‌های مختلف ( مانند سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های صنعتی، سیستم‌های بلادرنگ، سیستم‌های تعبیه شده، ارتباطات راه دور، سیستم‌های نظامی و …) و در اندازه‌های متفاوت، از پروژه‌های بسیار کوچک (یک نفر در یک هفته) تا پروژه‌های بسیار بزرگ (چند صد نفر تولید کننده با پراکندگی جغرافیایی)، کاربرد دارد. اما لازم است برای پروژه مورد نظر سفارشی شود. RUP قابلیت بالایی برای تغییر کردن به سمت محصولی که دقیقاً نیازها را برآورده سازد دارد که این تغییر برای هر پروژه تحت عنوان Tailoring شناخته می شود.
نقشی به نام Process Engineer در RUP پیش‌بینی شده است که با توجه به تجربه و دانشی که ازRUP دارد، روش استفاده ازRUP و قسمتهایی را که استفاده از آنها مفید خواهد بود—با توجه به سازمان تولید کننده و یا خود پروژه — تعیین کرده و RUP را برای پروژه Tailor می‌کند. این نقش همچنین می‌تواند قالب مستنداتی که باید تولید شوند، روند‌های انجام کار و نوع Artifact هایی که لازم است تولید شوند را تعیین کند.