نقش فرکانس در رم

فرکانس در رم ها سرعت را تعیین می کند و هر چقدر بیشتر باشد سرعت انتقال اطلاعات و میزان پهنای باند بیشتری در اختیار خواهید داشت. اما این مورد باید با مادربورد نیز هماهنگ باشد. برای رم های DDR2 دو فرکانس ۶۶۷ و ۸۰۰ مگاهرتز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و برای رم های DDR3 نیز فرکانس های ۱۳۳۳، ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ مگاهرتز پرکاربرد هستند. برای خرید رم بهتر است در مورد رم های DDR2 از فرکانس ۸۰۰ مگاهرتز استفاده کنید. اگر مادربورد با فرکانس پایین تری سازگار باشد هم مشکلی وجود نخواهد داشت و فرکانس رم به صورت خودکار حدود ۱۳۰ مگاهرتز کاهش خواهد یافت.

در مورد رم های DDR3 نیز فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز بیشتر مورد استفاده است و اگر از فرکانس بالاتری استفاده کنید لازم است که حتما مادربورد با فرکانس جدید رم تنظیم شود. در غیر این صورت هزینه ای که انجام داده اید بیهوده خواهد بود. این کار نیز به راحتی قابل انجام است و از طریق بایوس مادربورد اجرا می شود.