نصب یک دروپال ، چندین پایگاه داده دروپال امکان مدیریت چندین سایت از طریق یک بسته دروپال را فراهم می کند. این ویژگی بسیار خوبی از طرف دروپال است. تمامی سایت های ساخته شده با دروپال باید در داخل پوشه sites نگهداری شوند. پوشه sites می تواند به هر تعداد که می خواهیم سایت داشته باشد. دروپال بر اساس URL هر سایتی را به پوشه خودش راهنمایی می کند. اگر هیچ یک از پوشه ها با URL ما همخوانی نداشت ، کاربر به سایتی که در پوشه “default” قرار دارد راهنمایی می شود. همچنین ما می توانیم ماژول ها و قالب ها را با قرار دادن در پوشه “all” بین تمامی سایت ها به اشتراک بگذاریم. ساختار پوشه به صورت شکل زیر خواهد بود:

 

fil

mod

تمامی ماژول ها و قالب ها ی موجود در پوشه “all” بین تمامی سایت ها مشترک خواهد بود. این به خصوص زمانی مفید است که ما بخواهیم یک قالب خاص برای تعداد زیادی سایت استفاده شودو تغییرات در قالب کم باشد. هر تغییر تنها یک بار صورت گرفته و بلافاصله بر روی تمامی سایت ها اعمال می شود.