می خواهیم IIS را برای asp.net فعال کنم .

نکته : حتما باید قبل از انجام این عملیات برنامه ی .net framework را نصب کرده باشید. این برنامه را می توانید در بسته ی نرم افزاری Visual studio.net بیابید.

۱) اول باید سی دی ویندوز خود را داخل سی دی رام قرار دهید.

۲) به Control Panel و Add or Remove Programs و سپس در سمت چپ از بالا دکمه ی سوم با نام Add or Remove Windows Components را کلیک کنید.

۳) در پنجره ی باز شده روی Internet Information Services[IIS] دابل کلیک کنید .

۴) در پنجره ی باز شده گزینه های زیر را انتخاب کنید :

Common Files

Documentation

File Transfer Protocol[FTP] Service

Internet Information Services Snap-In

SMTP Service

World Wide Web Service

و OK کنید.

۵) سپس next کنید.یه سری اطلاعات رد و بدل میشه. و در آخر Finish کنید.

۶) روی My Computer راست کیک کن و گزینه ی Manage رو انتخاب کن .

۷) در پنجره ی باز شده در قسمت Computer management(local) باید روی علامت بعلاوه ی کنار Services and Applicatins کلیک کنی و روی علامت بعلاوه ی Internet Information Services کلیک کن و Default web site را انتخاب کن و در سمت راست روی دکمه ی مثلث Play کلیک کن تا وب سرور راه اندازی شود.

حالا می خواهیم دات نت را تست کنیم :

کد های زیر را با نام test.aspx در مسیر C:\Inetpub\wwwroot ذخیره کنید .

<script language=”vb” runat=”server”>
Sub Page_Load()
Time.text=hour(Now)& “:” & Minute(Now)
End Sub
</script>
<html>
<body>
<b>The ASP.NET Framework reports the time to be</b> <asp:Label ID=”time” runat=”server” />
</body>
</html>

حال باید پیغام زیر به شما نمایش داده شود.

The ASP.NET Framework reports the time to be 11:50