برای نشان دادن یک رشته ی دوخطی باید چی کار کنیم؟

خوب این مشکل رو از چند راه میشه حل کرد:

۱٫راه اول استفاده از :

کد:

llo

کد:

muz

popl

روش دوم :

کد:

sami

nesh