MS SQL Server ۲۰۰۸

در تولید این نسخه سعی بر این بوده با استفاده از فناوری SQL Server Always On بیشتر کارها خودکار شوند تا زمان آماده به کاربودن دیتابیس را نزدیک به صددرصد کند. در این نسخه امکان ذخیره داده های ساخت یافته و نیمه ساخت یافته مانند عکس، فیلم و فایل های صوتی وجود دارد.

در این نسخه، ویژگی های بسیاری به T SQL اضافه شده است؛ برای مثال insert کردن با استفاده از دستور select، انعطاف بیشتر دستور Group by و موارد بسیار که برای اولین بار در این نسخه استفاده شده است و موجب اسکریپت نویسی راحت تر می شود.

فشرده کردن فایل های پشتیبان در زمان پشتیبان گیری نیز یکی از ویژگی های این MS SQL Server است.