نسخه های مختلف اندروید :

اندروید ۲.۰ \ ۲.۱ ایکلر (Eclair)
اندروید ۲.۲ فرویو (Froyo)
اندروید ۲.۳ جینجربرد (Gingerbread) – مخصوص موبایل
اندروید ۳.۰ هانی کوم (HoneyComb) – مخصوص تبلت ها
اندروید ۴.۰ آیس کریم سندویچ (IceCream Sandwich) – هم برای موبایل هم تبلت