آیا نسبت کلمه کلیدی به کل متن یا کدها باید نسبتی داشته باشد؟

بله حتما تاثیر گذار است نسبت کلمه کلیدی سایت شما حداکثر باید ۱۲-۱۰ باشد در سایت هایی دیدم که ۲۵ درصد هم عدد دادن ولی با توجه به تجربیات بنده این عدد ۱۰ تا ۱۲ درصد است. حالا از کجا متوجه بشیم که این عدد چند است

ihttp://tools.seochat.com/tools/code-to-text-ratio

این سایت ابزارهای بسیاری دارد که یکی از این ابزارها را براتون گزاشتیم که می توانید از آن استفاده کنید

برای تغییر این نسبت از روشهای زیر استفاده کنید

ولید بودن کدهای قالب
حذف کدهای غیر ضروری
حدف فاصله های سفید خالی در کد نویسی
تا جایی که میتونید از جداول استفاده نکنید
استفاده از css برای استایل بندی
تغییر سایز تصاویر
حذف تصاویر غیر ضروری