نرم افزار رسم UseCase و ERD فیزیکی و منطقی

یکی دیگر از نرم افزارهایی که میتوانید برای مدل سازی داده ها استفاده کنید، نرم افزار Case Studio از شرکت QUEST است
این محصول جدیدا با نام Toad Data Modeler ارائه میشود. این نرم افزار برای طراحی دیتابیس امکانات بسیار خوبی دارد. از جمله :

تولید ERD
تولیدکد برای تمامی دیتابیس های معروف مانند Access , Oracle , SqlServer , MySQL
مهندسی معکوس
امکان تبدیل مدل منطقی به مدل نهایی
پشتیبانی از یونیکد
ایجاد تمامی موجودیت هایریز دیتابیس مانند پروسیجر، تریگر ، view ، فانکشن ها و غیره

این محصول برای رسم UseCase نیز بسیار مناسب است و با حجم کم و محیط کاربری ساده، شمارا در رسم دیاگرام های مورد نیازتان همراهی میکند