Deploy کردن پرینترها از طریق Group Policy

در محیط های Enterprise، به دلیل تعداد بالای کاربران و پرینترها، بایستی پرینترهای share شده را از طریق Group Policyدر اختیار کاربران قرار داد. برای اینکار :

– از start \ Administrative Tools \ Print Management ، به قسمت نام پرینت سرور رفته و از آنجا روی پرینتری که می خواهید راست کلیک کرده و Deploy With Group Policy را انتخاب کنید.
– در صفحه Deploy With Group Policy، روی Browse کلیک کرده و Group Policy object) GPO) مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

– در صفحه Browse، سه سربرگ مشاهده می کنید که در سربرگ Domain/OUs ، تمامی OU های موجود در group policy را مشاهده کرده که می توانید به هر OU که می خواهید ، این پرینتر را اعمال و در دسترس کاربران همان OU قرار دهید. در سربرگ Sites ، می توان به site خاصی اعمال کرد. در سربرگ All نیز، همه GPO های موجود را خواهید دید که با انتخاب هرکدام ، در همان جا اعمال می شود.

browse GPO

ممکن است به یک OU، چندین GPO اعمال کرده باشید که بایستی مشخص کرد که از طریق کدام GPO می خواهید اعمال شود. هنگامی که OK می کنید، به صفحه Deploy With Group Policy باز خواهید گشت و GPO مورد نظرتان را در قسمت GPO name میبینید. اگر می خواهید این پرینتر ، به همه کاربرانی که به یک کامپیوتر خاص log on می کنند deploy شود، بایستی گزینه The Computers That This GPO Applies To را تیک بزنید. اما اگر قصد deploy کردن پرینتر، به کاربران خاصی را دارید، گزینه The Users That This GPO Applies To را انتخاب کنید. به زبان ساده با انتخاب گزینه per user ، پرینتر به کامپیوترهایی که این GPO به آنها اعمال شده، deploy می شود. با انتخاب per machine نیز فقط به کاربرانی که این GPO به آنها اعمال شده، deploy می شود.

– گزینه مورد نظر خود را تیک زده و Add کنید.
– OK کرده و همین مراحل را برای پرینترهای دیگر نیز تکرار کنید. حال اگر کاربران، کامپیوترها را ریست کنند، این پرینتر ها به لیست پرینترهایشان اضافه می شود. همچنین می توانید با edit کردن آن GPO و رفتن به مسیر Computer configuration\Policies\Windows Settings\Deployed Printers، تمامی پرینترهای deploy شده برای کامپیوتر ها را خواهید دید و اگر برای کاربران deploy شده باشند، همین مسیر را در قسمت User Configuration بروید.